Τμήμα Φυσικής - Πανεπιστήμιο Κρήτης

Φ-273. Εισαγωγή στις Ημιαγωγικές Διατάξεις

Ανακοινώσεις

  1. Αποτελέσματα της Προόδου
  2. Τα μαθήματα ξεκινούν την Πέμπτη 24 Σεπ. 2015 και τελειώνουν την Παρασκευή 18 Δεκ. 2015.
  3. Η τελική εξέταση γίνεται σε όλη την ύλη και θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 4 Φεβ. 2016, 9-12.
  4. Η εξέταση δεν αναβάλεται λόγω της προγραμματισμένης απεργίας λεωφορείων 10:00-14:00. Μια αναβολή θα δημιουργούσε σοβαρότερα προβλήματα σε όσους έχουν προγραμματίσει να ταξιδέψουν από μακριά.